KREATIVNÍ HERECKÁ REZIDENCE

Téma rezidence je realizace celovečerního divadelního sóla podle románu Johna Irvinga „Svět podle Garpa“.


Každý rezident bude denně pod vedením režiséra Petera Serge Butka i samostatně pracovat na dramatické adaptaci a hereckém ztvárnění tématu, přičemž jednotlivé individuální lekce/zkoušky budou přístupné i ostatním rezidentům. V průběhu rezidence se přepokládá vzájemné sdílení nápadů, inspirací a kreativních rozhovorů.


Cílem rezidence je vznik tří samostatných, na sobě nezávislých one-man shows na stejné téma.


Výsledné představení nebude používat scénografii, pouze nezbytné rekvizity a bude založeno výhradně na precízně vypracovaném hereckém výkonu.


Výsledná představení budou na konci rezidence uvedeny v Bělehradu ve spolupráci s ambasádami zemí vybraných rezidentů.


Po ukončení rezidence můžou rezidenti pokračovat v uvádění vzniklé one-man show ve svých zemích na základě dohody, která bude uzavřená se společností Next Picture.