NEXT PICTURE je spolek zaměřující se mimo jiné na produkci, výrobu a distribuci filmů, divadelních představení a uměleckých eventů s přesahem do nejrůznějších kultur a subkultur. Spolek NEXT PICTURE založil režisér a producent Peter Serge Butko, v roce 2014 v Praze. NEXT PICTURE se snaží ve svých projektech zachytávat a vzájemně přibližovat kultury, umění a život mezi různými národy, prohlubovat jejich vzájemné poznání a realizovat v tomto smyslu tvůrčí aktivity. Prostřednictvím své činnosti chce NEXT PICTURE přispívat k odstraňování bariér mezi etniky a kulturami, podporovat živé umění a rozvíjet mezinárodní spolupráci a povědomí. Spolek NEXT PICTURE se také zaměřuje na provozování divadelních představení, audio-vizuálních děl, realizaci uměleckých eventů, výstav, koncertů a festivalů, často ve spolupráci s umělci z méně rozvinutých zemí. Tahle webová stránka mapuje především vlastní projekty spolku NEXT PICTURE, ale i projekty jeho členů vzniklé před založením spolku.

Mapa našich projektů