KOPRODUKCIA a REALIZAČNÝ TÝM
Predstavenie BIRDS IN THE HOUSE je produktom medzinárodnej spolupráce. Jeho vznik bol financovaný z Českej republiky, realizované bolo v Srbsku, pričom celý realizačný tým tvoria etnický Slováci, žijúci v zahraničí. Autorom pôvodnej hudby k predstaveniu je hudobný skladatel Jaroslav Zima (Srbsko). Hlavnú úlohu v predstavení stvárnil Ján Sklenár, herec divadla VHV Petrovec (Srbsko). Druhým hercom v predstavení je zároveň jeho autor a režisér Peter Serge Butko (Česká republika). Predstavenie bolo v roku 2017 vybrané v medzinárodnom konkurze Argentínskeho Ministerstva kultúry a absolvuje dvojmesačné turné po Argentíne, v roku 2018 následovalo turné po Brazílii.


AUTOR
PETER SERGE BUTKO sa narodil v roku 1970 v Bojniciach na Slovensku, Od roku 1995 žije v Prahe (Česká republika). V sezóne 1991-1992 bol členom hereckého súboru Bábkového divadla v Nitre (Slovensko), ktoré bolo hlavne v 60. rokoch minulého storočia svetoznáme pre svoju špeciálnu techniku vodenia bábky nazývaného „Romanovského systém“ (podľa bývalého režiséra divadla, ktorý tevhniku vyvinul). Peter Serge Butko v roku 1993 premiéroval autorské divadelné sólo s bábkami „Romaces Gitanes“ kde plne využil Romanovského techniku, ktorú sa učil od starších hercov divadla. Až do roku 2007 s predstavením cestoval po svete (niekoľko turné v Rusku, Pakistáne, Fínsku, Maďarsku, Portugalsku, v Afrike a ďalších krajinách). Predstavenie BIRDS IN THE HOUSE je svojim spôsobom „remakom“ predstavenia Romances Gitanes.
PETER SERGE BUTKO v roku 1996 absolvoval štúdium na Divadelnej fakulte Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, v ročníku Petra Scherhaufera. Jeho umelecký záber je širokospektrálny. Produkuje vlastné umelecké projekty, pravidelne spolupracuje s niekoľkými pražskými divadlami, režíruje a produkuje charitatívne eventy, hudobné projekty, festivaly, ako aj komerčne úspešné divadelné predstavenia v Česku i v zahraničí. Spolupracuje s Českou televíziou pre ktorú natočil cez 60 dokumentárnych filmov o kultúre a životnom štýle minorít prevážne v zahraničí (Blízky východ, Európa, Latinská Amerika…). V roku 2012 založil produkciu NEXT PICTURE v ktorej realizuje divadelné predstavenia ako aj vlastné dokumentárne filmy.