BIRDS IN THE HOUSE

Predstavenie BIRDS IN THE HOUSE imaginárou formou spracováva tému ľudskej túžby po slobode a nachádzania seba samého ako hlavného objektu tejto túžby. Kladie si otázku ako zachádzať so slobodou vo svete vzťahov, ktoré si okolo seba vytvárame. Ľudstvo od dávnych čias upiera svoj pohľad k nebu na letiacich vtákov a vníma ich ako symbol slobody, ale i smrti.


V našom príbehu sa pozemský človek dotkne vtáčieho tvora a ich svety sa medzi sebou premiešajú. Nastáva stretnutie človeka s fantaskným svetom, ktoré môže byť zrkadlom k jeho minulosti, budúcnosti, alebo momentálnemu rozpoloženiu.


Hudobná, vizuálna i herecká linka predstavenia umožňuje divákovi v predstavení cestovať cez svoje podprahové motívy. Tieto motívy sa môžu skladať do divákovho vlastného a k predstaveniu paralelného, asociačného, či pocitového príbehu. Je to ponúknutá magická divadelná hodina, keď môžme zabudnúť na okolitý, reálny svet a nechať sa viesť magickým príbehom plým pokušenia, nehy, strácania i nahádzania, fantázie, radosti i nostalgie.


Predstavenie má nonverbálnu formu. Harmonicky prepojuje bábkové divadlo, originálnu hudbu, pantomímu a scénický pohyb s princípmi Laterny magiky – vzájomného, interaktívneho prepojenia živej javiskovej akcie s animáciami a filmovými projekciami. Zadné projekcie sú premietané na špeciálne, čierne (na javisku takmer neviditeľné) plátno, ktoré vytvára ďalší divadelný priestor v hĺbke javiska. Predstavenie je spracované atraktívnou audio-vizuálnou formou, je tým pádom vhodné pre širokú verejnosť nad 15 rokov veku a trvá 60 minút.