Zajímavými součástmi expozice jsou bezesporu modely trilobita z lokality Suchého vrchu u Vrbna pod Pradědem, sopky kdysi činné u Zálesí, nepřístupného jeskynního komplexu tzv. Rumového dómu, ale také ledovce, jehož posun a vliv na geologickou strukturu jesenické oblasti v období Kvartéru (Čtvrtohor) je znázorněn pomocí techniky videomappingu.
Množství sbírkových předmětů v podobě nejcennějších kamenů a fosilií, typických pro lokalitu Jeseníků, je vystaveno v moderním výstavním fundusu. Vybrané minerály dokonce díky fluorescenční vitríně ve tmě svítí.
Pro děti i dospělé jsou připraveny doplňující informace v dotekové obrazovce, stejně jako různé hry a kvízy nebo zajímavé animace převzaté ze Slovenského národního muzea a Slovenské akademie věd.
V úplném závěru je připraveno pro děti i dospělé badatelské místo s lupami a kamennými exponáty. Expozice je výjimečná také po stránce architektonické a výtvarné. Řešení v minimalistickém pojetí umocňuje celkový zážitek z prohlídky, ve které mohou návštěvníci poslouchat odborný komentář prostřednictvím moderního audioprůvodce, dostupného ve čtyřech jazykových mutacích – češtině, angličtině, němčině a polštině, prostřednictvím zvukových směrových reproduktorů. Hlas a srozumitelný projev Arnošta Goldflama, který provádí návštěvníky v českém jazyce, umocňuje celkový zážitek.