SPIRÁLA ČASU

Společnost NEXT PICTURE realizovala audiovizuální část unikátní stálé expozice ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku. Expozice byla oceněna prestižní národní cenou GLORIA MUSEALIS v roce 2014 jako třetí nejlepší stálá expozice v Česku.

Tato expozice, která pozoruhodným a poutavým způsobem představuje geomorfologický vývoj Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje Země, dokazuje zároveň, že geologii lze prezentovat jako zajímavou vědu.
Nosným prvkem expozice je spirála, po níž se návštěvník pohybuje a na které je znázorněn již zmíněný vznik a vývoj Země spolu s geomorfologickým vývojem Jesenicka. Snazší orientaci ve znázorněném velmi dlouhém období několika miliard let ulehčuje časová osa a textové panely doplněné výtvarnými ilustracemi a fotografiemi.
Expozice obsahuje na několika obrazovkách presentované nejen zcela unikátní filmy, které představí řadu mimořádných leteckých záběrů, zaznamenávajících geologické jevy tak typické pro Jesenicko, ale i úžasné dokumenty natočené pro BBC, které názorně vysvětlují vybrané geologické procesy.