MASTER CLASS – HERECTVÍ

Master Class je zaměřený na hereckou práci s publikem a vede ho režisér PETER SERGE BUTKO.


Jak udržet pozornost diváka? Jak uplatnit tento fenomén při práci na herecké roli? Na této otázky dává odpověď tato herecká lekce, která se skládá ze dvou částí.


V první části se věnuje alnalytickému rozboru souvislostí mezi divákovou pozorností a hereckým jednáním, pojmenovává faktory v herectví které mají přímý vlyv na divákovu pozornost a které zároveň zkvalitňují herecký výkon.


FAKTORY:

  • Skrytá rafinovanost herectví.
  • Mezifáze a její používání.
  • Práce s emocí.
  • Zbytečné věci v hereckém jednání.
  • Kontra akce.
  • Otevírání a uzavírání motivů v situacích.
  • Herecká role jako partitura.
  • Dynamika.

Ve druhé části lekce si účastníci zmíněné faktory prakticky vyzkoušejí na krátkých hereckých situacích.