FÚZIA
S živým hudobným doprovodom nemých filmov sa v kultúrnom svete príležitostne stretávame. Táto forma audio-vizuálnej prezentácie je okúzlujúca a napínavá. Festival SOS prináša koncentrovaný priestor zameraný predovšetkým na tento fenomén. Tvorcom i fanúšikom ponúka možnost vychutnávať si kúzlo starých filmov a umenie muzikantov na jednom mieste v priebehu niekoľkých dní. Festival SOS atraktívnou formou spojuje estetiku nemého filmu s živou hudbou a prepája pôvab starých časov (ktorý predstavujú takmer zabudnuté nemé filmy) so súčasným svetom, (ktorý predstavujú rozmanité, progresívne hudobné žánre).

FILM
Filmy sú vyberané precízne podľa kritérií, ako sú umelecká kvalita filmu, jeho výtvarná stránka, kurióznosť, žánrová rozmanitosť, atraktívnosť ako aj význam jednotlivých filmov v dejinách kinematografie. Dôležitým faktorom pri výbere filmov sú hudobné telesá, ktoré ich na festivaloch doprevádzajú. Niektoré filmy sú interpretom pridelené v súlade s ich hudobným štýlom, niektoré idú naopak, ako výzva proti ich hudobnému štýlu – výsledkom býva napínavý zážitok ako pre interpreta, tak i pre diváka.

HUDBA
Hudobníci a kapely vystupujúce na festivale sú vyberané tak, aby bol každý festivalový večer bohatý na hudobné štýly, či odlišné hudobné uskupenia. Festival má medzinárodný charakter, preto každý film doprevádza vždy hudobné teleso z inej krajiny. Diváci teda každý večer zhliadnu nemé filmy doprevádzané kapelami z rôznych krajín. Festival ponúka unikátnu možnosť vychutnať si hudbu jednotlivých kapiel inak ako na ich bežných koncertoch – na našom festivale hrajú pre film a s filmom. Dôležitou hudobnou súčasťou festivalu je jamm session, ktorá sa odohráva po skončení filmových projekcií. V slobodnom hudobnom bloku sa tu stretávajú všetci muzikanti večera, spolu s prizvanými hudobníkmi z miesta konania festivalu. To ponúka možnosť unikátnych hudobných stretnutí, ktorých výsledok býva často vrcholom festivalových nocí.

PRIESTOR
K festivalu patria zaujímavé priestory, ktoré umocnia zážitok z festivalových produkcií. Ideálnym prostredím pre festival je letné kino, ako tomu bolo pri prvom ročníku festivalu. Na dvore divadla VHV v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine sme v roku 2015 pre fetsival postavili romantické letné kino. I v ďalších ročníkoch festivalu plánujeme hladať pre festival zaujímavé priestory, kde je možné kino postaviť. Môžu to byť parky, nádvoria, námestia, priestory starých tovární, či íné inšpiratívne miesta. Naši vizualisti potom priestor kreatívne oživia svetlom a videomapingom ktorý atmosféru priestoru umocní.

KULINÁRSTVO
Keďže sa na festivale stretáva minuosť so súčastnosťou, našim cieĺom je dopriať návštevníkom to najlepšie. Festivalové občertvenie ponúka vždy výber z tradičných lokálnych jedál, pripravených s najlepších surovín, podľa receptov našich predkov.

 • WORKSHOPY
  Hlavný festivalový program sa odohráva večer a v noci, avšak festival ponúka aktivity i cez deň. Jednou z možností ako tématicky tráviť volný fetsivalový čas sú workshopy.
  FILMOVÝ WORKSHOP: Jazyk nemého filmu – workshop pod vedením filmových profesionálov ponúka možnosť vhľadu do techniky nemého filmu, oboznámenie s technikou a výstavbou gagu – základného prvku nemého filmu, ako aj možnosť natočiť vlastný, krátky nemý film. Zostrih krátkych nemých filmov, je na záver festivalu premietnutý s živým hudobným doprovodom a stáva sa tak súčasťou festivalu.
  HUDOBNÝ WORKSHOP: Hudba ako doprovod k filmu – workshop pod vedením hudobného hosťa festivalu, určený mladým muzikantom, ponúka možnosť zoznámiť sa s hudobnými postupmi používanými pri doprevádzaní nemého filmu a základmi hudobnej improvizácie. Výsledkom workshopu je spoločný živý hudobný doprovod krátkeho nemého filmu na záver festivalu.
  MASTER CLASS: Na každom festivale prebieha špeciálny hudobný workshop pod vedením niektorého z účinkujúcich, ktroý pre záujemcov z radov muzikantov odhaľuje tajomstvo svojho umenia a svoju cestu rozvíjania interpretačných schopností.

 

 • PREDNÁŠKY A DISKUSIE
  Tématická súčasť festivalového programu. Inšpiratívne stretnutia návštevníkov festivalu s významnými osobnosťami spoločenského a umeleckého života, ktoré majú potenciál rozšíriť naše kultúrne a vedomostné horizonty. V rámci festivalu sa v diskusiách venujeme týmto témam:
  AKO HISTÓRIA OVPLYVŇUJE SÚČASTNOSŤ a aké z toho plynú východiská pre budúcnosť.
  HISTÓRIA KINEMATOGRAFIE – ako sa rodila, premieňala, kam smeruje súčastná svetová kinematografia a ako sa v nej stretávajú reflexie minulosti a vízie budúcnosti.
  REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA – možnosti vzájomnej, spoločenskej a umeleckej spolupráce a inšpirácie medzi krajinami Višehradskej štvorky a západného Balkánu.

ZÁPADNÝ BALKÁN A V4.
Cieľom festivalu je, aby nositelia špecifík svojich kultúr zdieľali a vzájomne obohacovali svoje dovednosti, tvorivú invenciu, kultúrne dědičstvo a spoločne tak vytvárali a prezentovali umelecké díla, ktoré na jednu stranu oživujú filmovú minulosť a na stranu druhú vytvárajú nové svedectvá o súčastnosti. SOS FEST chce týmto projektom ponúkať pomyselný most, na ktorom sa v tvorivom, interaktivnom procese stretávajú hudobníci, filmári a diváci z krajiín Višehradskej štvorky a západného Balkánu.