SOS – FILMOVÝ FESTIVAL

SOS FEST
Festival bol kreatívnou platformou pre milovníkov filmu a hudby nielen z krajín Višehradskej štvorky a západného Balkánu. Náš festival nebol iba o filme a hudbe. Festival vnímame ako koncept priestoru vytvoreného pre ľudí, magického priestoru medzi minulosťou a súčastnosťou. Slobodného priestoru pre zdieľanie inšpirácií a odlišností, ktorý je príjemný a kvalitný po všetkých stránkach. Snažíme sa to dosiahnúť výberom netradičného prostredia v ktorom sa festival odohráva, atraktívnou dramaturgiou, vybranou lokálnou gastronómiou, zaujímavým doprovodným programom, či pohodlným zázemím pre návštevníkov.

ZÁPADNÝ BALKÁN A V4.
Cieľom festivalu bolo, aby nositelia špecifík svojich kultúr zdieľali a vzájomne obohacovali svoje dovednosti, tvorivú invenciu, kultúrne dědičstvo a spoločne tak vytvárali a prezentovali umelecké diela, ktoré na jednu stranu oživujú filmovú minulosť a na stranu druhú vytvárajú nové svedectvá o súčastnosti.

SOS FEST týmto projektom ponúkol pomyselný most, na ktorom sa v tvorivom, interaktivnom procese stretli hudobníci, filmári a diváci z krajiín Višehradskej štvorky a západného Balkánu.

O festivale vznikol celovečerný dokumntárny film SOS SIGNAL, v ktorom umelci z krajín bývalej Juhoslávie spomínajú na vojnu, behom ktorej Juhoslávia zanikla a podávajú svedectvo o tom, ako uplynulých 20 rokov od vojny vnímajú v súčastnosti.

FILM o festivale ONLINE.