MENTAL POWER FILM FEST

Next Picture realizovalo několik reklamních kampaní pro MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL, včetně vizuálů, televizních reklam a festivalových znělek.