ÓDA NA ROVINU – FILM

ŽIVOT A DIVADELNÍ TRADICE SRBSKÝCH SLOVÁKŮ VE VOJVODINĚ.

scénář a režie: PETER SERGE BUTKO

Film zobrazuje život, kulturu a atmosféru podunajské roviny obývané slovenskou menšinou v Srbsku. Film se odehrává v několika rovinách: život mladých lidí ve Vojvodině, divadelní tradice v regionu, soužití generací, lokální kultura a mystika. Slovenské divadlo ve Vojvodině slaví 150 výročí své existence. Dodnes je živou platformou na které se s respektem setkávají generace a upevňuje se národnostní povědomí Slováků na „dolní zemi“ ve Vojvodině.

V roku 2011 vzniklo ve slovenském divadle VHV v Báčskem Petrovci představení pod názvem Óda na rovinu. Jednalo se o poeticko – dokumentární podobenství o životě na rovině, inspirované životem místních lidí. Autorem koncepce projektu byl Peter Serge Butko, který s divadlem VHV v Báčském Petrovci spolupracuje od roku 2000. Na scénáři se podílela skupina mladých lidí která v představení zároveň účinkovala ale i mnoho místních obyvatel všech věkových kategorií. Na jevišti byl jediný scénografický prvek – promítací plátno. Na plátně divák sledoval film (který vznikl přímo v Báčském Petrovci speciálně pro představení) a kolem plátna, spolu s filmem se odehrávali živé, herecké akce (činoherní, pohybové, taneční, hudební…).

Filmový materiál, který byl natočený a nebyl použitý v představení v sobě skrýval neobyčejný pohled na život místních lidí viděný očima cizince. Proto se tvůrci filmu po úspěšném divadelním představení rozhodli v projektu pokračovat a realizovat samostatný film, který zachytává jak samotné divadelní představení, tak dění v Petrovci, výpovědi starých lidí, kulturu, mystiku… Ve filmu se objeví víc než 40 účinkujících.