Je určen nejen všem gayům, lesbám a transgender lidem, ale i všem ostatním, kteří jsou připraveni otevřeně přemýšlet a mluvit o své sexualitě, nekonformním životním stylu a jejich bližších i vzdálenějších souvislostech.

Q volně propojuje kulturní, společenská a politická témata, nahlížená pohledem queer komunity. Pokládá mnohdy překvapivé otázky a hledá na ně netypické odpovědi.

Q je primárně zaměřen na mapování a diskusi o queer kultuře. Queer kulturou chápejme svět především sexuálních menšin, svět alternativ ke stereotypnímu, tradičnímu pojetí vztahů mezi lidmi – a nemusí jít přitom pouze o gaye a lesby, ale nejrůznější další minoritní identity (označované slůvky jako transgender, intersexual či asexual), o jejichž existenci má naše středoevropská společnost zatím spíše mlhavé a stále značně zkreslené představy.

Q magazín zůstává pestrou mozaikou oscilující mezi mainstreamovými a zcela individualistickými, nekonformními a snad až alternativními tématy. Snaží se v rámci jednoho formátu nabídnout pohled na oba tyto odlišné póly – které jsou nejpřesněji charakterizovány oním stále poněkud exoticky vyhlížejícím slůvkem „queer“.

I proto se magazín Q zabývá nikoli primárně sexualitou, ale vztahem k životu, k ostatním lidem i vztahem člověka k sobě samému, jakožto i otevíráním diskusí na toto téma.