VÝCHOZÍ SITUACE MINDELFILMU
Tým evropských umělců přijíždí před festivalem do města Mindelo a navštěvuje hudební skupiny na jejich zkouškách a v klubech s cílem vyprodukovat s nimi společný projekt, který vznikne prostřednictvím workshopu (film, tanec, hudba). Tímto výsledkem bude hudebně – taneční představení, které bude bude mít premiéru poslední den festivalu. Premiéra bude překvapením pro samotné účastníky workshopu i návštěvníky festivalu a obyvatele města Mindelo. Mindelfim vychází z místního fenoménu: hudbě se aktivně věnují buď mladí lidé, nebo lidé staří. Lidé v produktivním věku hudbu kvůli každodenním starostem téměř nevnímají. Souvislosti a rozdíly mezi mladou a „starou“ generací se ve filmu intenzivně odrážejí. Umělci ze zemí EU (Česko, Slovensko a Portugalsko) vytvoří s místní mládeží tým, který se bude podílet na realizaci představení. Práce týmu bude mít charakter workshopu (produkce, video, tanec, hudba). Do připravovaného představení budou přizvání jako hosté i staří muzikani. Představení bude mít podobu scénické fusion, bude obsahovat živou hudbu, tanec a čerpat z místního folklóru zejména hudebního stylu Morna a také využívat moderní prvky. Samotná tvorba konceptu představení je jednou ze stěžejních myšlenek a cílů tanečního workshopu.


 HUDEBNÍ WORKSHOP
spojí dohromady několik hudebních skupin místních teenagerů, které již ve městě existují nezávisle na sobě. Pod vedením profesionálního lektora bude vytvořen „orchestr“ ve kterém se styly těchto skupin navzájem propojí a vytvoří hudební složku závěrečného představení.


 FILMOVÝ WORKSHOP
bude mít tři linie. První bude kreativní, druhá technická a třetí herecká. V rámci kreativní linie budou evropští lektoři spolu s místními teenagery vyhledávat a sepisovat situace, které jsou charakteristické pro jejich každodenní život. Hlavním tématem bude „jací jsou, jak žijí, které věci je těší anebo trápí v jejich životě na Kapverdských ostrovech“. Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto workshopu bude autorská spoluúčast teenageru na vytvoření scénáře. Zapojením mladých autorů projekt sleduje jejich vlastní sebereflexi. 
Mladým na Kapverdách se často zdá, že jsou ochuzeni o vymoženosti západního světa ale neuvědomují si, že v rámci svých reálných možností se jim také nabízí možnost šťastně a plnohodnotně prožít svůj život. V situacích, které film nabídne uvidíme do jaké míry je místní kultura a vnímání světa odlišná od evropské i jak se liší mladé vidění hudby od „starého“. Jedno z témat je také hledání toho co je evropské a co je kapverdské. Případně co je africké a co jihoamerické (Kapverďané jsou Kreolci, potomci otroků a evropských otrokářů). Zde také nalézáme paralelu k jedné z hlavních motivací autoru Mindefilmu. Tvůrci vycházejí z teorie, že jednou z nejdůležitějších věcí, která současné Africe chybí je právě vzdělání a pozitivní motivace, která úzce souvisí s hrdostí na své vlastní kulturní dědictví a chuť toto dědictví prezentovat okolnímu světu. V technické části filmového workshopu bude vybraný počet teenagerů (předpokládáme 5 osob) po celou dobu pracovat jako pomocní kameramani. V prvních dnech se budou učit manuálnímu zacházení s kamerou, práci s obrazem, světlem, lokacemi atd. V dalších dnech pak budou natáčet samotný průběh dalších workshopů, jako i samotné natáčení profesionální části štábu v duchu „film o filmu“. Každý den pak budou probíhat projekce denních prací, které budou spolu s evropským lektorem analyzovat a tím se připravovat na svůj hlavní úkol v rámci Mindelfilmu, kterým je natočení závěrečného představení tedy fusion všech workshopů.


 HERECKO – TANEČNÍ WORKSHOP
V rámci tohoto workshopu si účastníci vyzkouší také práci před kamerou. 
Tzn. že situace které se filmařům nepodaří natočit v reálném čase si teenageři opět sehrají pro kameru. Braulio Bandeira a Peter Serge Butko byli na festival Mindelact pozváni ambasádou České republiky v Portugalsku v roce 2009. V rámci této návštěvy uskutečnili deseti denní workshop s místními tanečníky a herci. Pobyt byl realizován s podporou českého konzula na Kapverdách. Výsledkem této spolupráce bylo představení, které sklidilo velmi pozitivní odezvu a autorům Mindelfilmu pomohlo blíže se seznámit s místními umělci i realitou na Kapverdských ostrovech. Právě tato inspirující a hluboká zkušenost vedla k myšlence vytvoření filmu.


HOSTÉ
Vzhledem k tomu, že každý den na festivalu hraje jiné divadlo, ve spolupráci s festivalem MINDELACT budou osloveni herce z jednotlivých souborů ke ztvárnění epizodních rolí v inscenovaných sekvencích filmu. Myslí se tím postavy (archetypy), které naši mladí tvůrci potkají během realizace jejich projektu, i v běžných situacích, které denně zažívají. Díky tomu získá film zajímavé tváře i herecké výkony herců z dalších, převážně afrických zemí. Tyto inscenované scény s hosty pomůžou film rytmizovat a lépe zprostředkovat okolní svět, jeho nálady a barvy.


FILM
Všechny linie workshopů popsané výše, jsou zároveň liniemi filmu, které se prolínají, vážou na sebe a navzájem ze sebe vycházejí. Společně tvoří mozaiku vzniku představení na pozadí reálného života, skutečných i smyšlených situací a událostí. Film ve svém výsledku by měl být akčně- hudebním vhledem do současného života města Mindelo v době konání festivalu Mindelact.