KAFKA – PROCES

Divadelná verzia románu F. Kafku PROCES vznikla na objednávku režiséra Petera Serge Butka, z pera dramaturga a spisovateľa Vladimíra Kavčiaka. Butko mal požiadavok na hru pre 5-6 hercov a Kavčiak podľa Kafkovho románu napísal vo svojej podstate novú divadelnú hru, v ktorej spojuje viac postáv do jednej, mieša ich mezi sebou, vynaliezavo a čitateľne spojuje dejové i významové linky pôvodného Kafkovho príbehu do nového celku.


PROCES ponúka obraz početnej skupiny ľudí na okraji spoločnosti, ktorá má v sebe tak ako každá spoločnosť – zakódovaný systém. Ten sa nedá obísť, dá sa v ňom len plynúť. Postaviť sa systému, znamená podstúpiť strastiplnú cestu zbavenia sa všetkého, čo v ľudskej duši zostáva. Režisér žáner predstavenia PROCES  charakterizuje ako komický horor, pretože všetko je vlastne nesmierne komické, častokrát fantastkné, pateticky prehnané, avšak vo svojej podstate hrôzostrašné a beznádejné. Alebo tu nádej existuje, len ju cez filter fenoménu nazývaného zákonom nevidíme?


Predstavenie PROCES  pracuje s výraznou hudobno – výtvarnou zložkou. Scénografiu vytvárajú futuristické 3D projekcie, ktoré sú inšpirované dielom českého scénografa Josefa Svobody, doplnené sú expresívnymi kostýmami a pôsobivou hudbou ktorá balancuje na hranici techna, funku a jazzu.


PROCES vznikol ako medzinárodný koprodukčný projekt divadla „A“ + Shanti zo Slovenska, VHV Petrovec zo Srbska a pražskej produkčnej skupiny Next Picture. Predstavenie PROCES je uvádzané na slovenských, srbských i českých scénach. Je zpracované modernou, atraktívnou formou, je hrané v slovenčine a je vhodné i pre stredné školy.