Hlavním programem festivalu byly němé filmy. Každý z nich byl hudebně doprovázen původní hudbou, interpretovanou kapelami ze všech krajin bývalé Jugoslávie a z krajin Višehradské čtverky. Součástí festivalu byly rozhovory mezi účastníky festivalu, hudebníky, novináři i návštěvníky na téma vypořádání se s dědictvím války která na Balkáně zuřila před 20. lety. Téma války, jejího původu a průběhu, bylo také tématem workshopu pro filmové profesionály, vedený českým hercem a ržisérm Borisem Hybnerem. Předmětem workshopu byl jazyk němého filmu a možnosti jeho využití pro zpracování současných témat. Z workshopu vzniklo 5 současných, krátkých němých filmů, které v sobě reflektují i téma festivalu – vypořádání se s válkou.


Film SOS SIGNAL otvírá renomovaný srbský novinář Teofil Pancic, který uvádí diváky do historických souvislostí. Vypráví co se dělo, když začínala válka, co vše se stalo a eskalovalo tak, že se válce nedalo vyhnout. Dále ve filmu mluví zástupci kapel vystupujících na festivalu. Mluví o tom, jak válku vnímali, jak ji vnímají dnes a jak se k ní dnes staví občané jejich států. Právě od muzikantů se dovídáme jejich pocity a jejich vize pro budoucnost. Celým filmem se dále prolínají ukázky z jejich vystoupení, ukázky z filmového workshopu, jako i ukázky z filmů které na workshopu vznikly. Vypravěčem filmu je Boris Hybner, jako pozorovatel dění, posluchač a mim.