INTERNATIONAL VISEGRAD FUND
CESKÁ TELEVIZE
Ministerstvo zahraničí ČR
NADACE TEREZY MAXOVÉ
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENÍK
LA FABRIKA PRAHA
MĚSTO TORRES VEDRAS - PORTUGAL
2MEDIA
CAFE TEATR ČERNÁ LABUŤ PRAHA
HOTEL PARK INN
GLORIA MUSAEALIS
ŠVANDOVO DIVADLO
ČSA