Actors LADISLAV ŠPAČEK (CZ)
Director PETER SERGE BUTKO (CZ) ŠIMON KOUDELKA (CZ)
Editor ADÉLA ŠPALJOVÁ (CZ)
Sound Engineer SONO RECORDS (CZ)
Production JIŘÍ MACEK (CZ) ŠÁRKA STŘELKOVÁ (CZ)
PR RENÁTA ELHENICKÁ (CZ)